Cukur Gundul

Iki cerita saka jaman embuh pirang tahun kepungkur.

mencukur dengan hair clippers

Wektu iku Senen esuk bar upacara gendero, aku enggal-enggal mlebu kelas kaya dene kancaku liyan ning kelas 2A, sing jarene kelas unggulan maring kabeh kelas loro ning SMP sak ngisore gunung Brojo. Kabeh kanca-kancaku ning kelas iki, senajan saringan saka kelas liyan. Murid-murid sing entuk ranking siji ngasi sepuluh dikumpulna ning kelas iki. Dadi sak kelas genep 40 murid, sing sak kabeh-kabehe tunggal sak werna; anteng, sregep, lan pinter (jarene).

Lagi wae aku nyenuk ning kursi, Kenthik -kancaku sebangku nyeluk.

“Koe didawuhi Pak Supri kon nyang ruang BP”

“Waduh, tenane Thik. Koe ora ndobos?”

“Aseli wis…”

Kerungu tembung BP karo asmane Pak Supri ndadak gawe sikilku lemes lan atiku kemeropyok. Lha kepiye maneh, murid sing dipanggil ngadep pak Supri biasane murid sing duweni masalah alias mbeling. Kaya dene welasan murid maeng esuk pas upacara.

Ceritane, maeng esuk kanca-kancaku jumlahe welasan (saka werna-werna kelas) lagi wae entuk hukuman, gara-garane dina Setu kepungkur kena razia disiplin gede-gedean. Bocah-bocah mbeling wektu iki lagi ngumpul, udud, lan omben sak ngisore papripangan ning njobo sekolahan. Nah, esuk maeng bocah-bocah kui dipanggil ning ngarep peserta upacara lan digunduli mareng guru-guru.

Untunge, pas kedadean Setu kae, aku mbolos sekolah (lha wong ora ono pelajaran kalian lagi ana perlu keluarga) dadi yo ora mungkin melu udud lan omben babar-blas. Ndilalah, neng antarane bocah mbeling iku ana jenenge Fajar karo Barso, kanca akrabku pas kelas siji mbiyen. Sakjane melaske, nyawang kanca dewe digunduli ning ngarep murid-murid sak sekolahan. Tapi lha piye maneh, aturan wis dadi aturan. Mbeling sithik, gunduli.

“Lha terus, apa salahku? kok melu-melu kon moro menyang ruang BP” batinku.

Soale aku jelas wae ora rumangsa salah. Lha mlebu wae ora, kok iso-isone dadi tersangka pelaku omben lan udud. Apa gara-gara mbolos sekolah? kayane sih ora, mbolos sedina rung dina yen pas ora ana pelajaran biasane ora papa. Lha kok iki?

Aku nge-thuk lawang lan alon-alon mlebu ruang BP. Ruangan iku ora sepiro gede, nanging hawane beda. Ruang BP iku, ruangan paling angker sak sekolahan. Mlebu ning kono iku rasane kaya mlebu sauna. Gembrobyos keringet.

Ning ruangan, aku ngelirik bocah loro gundul-pethak ning pojokan. Rayine bocah loro kui mendelep kaya ban sing ketancep paku. Bocah loro kui, ora seje si-Fajar lan Barso. Ora let suwe, aku langsung matur menyang Pak Supri.

“Nyuwun sewu Pak, Kenthik dhekwau sanjang kadhosipun jenengan wonten perlu kaleh kulo, wonten menapa njih?”

“Iya met, iki kancamu maeng pradul yen koe wingi yo melu udud. Tenan?!” sanjange Pak Supri karo nyawang aku jero. Jero banget.

Awaku sing kat maeng wis gembrobyos tambah gembrobyos. Karo mendelik, aku mangsuli pitakone Pak Supri.

“Lah, mboten pak. Malah kala wingi kulo mboten mlebet sekolah. Kula wonten perlu kaleh bapak-ibuk kulo”

“Tenane?!! ngapusi ora?”

“Sak estu pak, 100% jaminan. Saksi nipun Kenthik”

“Ohh ngono, berarti bocah loro iki sing ngapusi? iyo ngono koe Jar, So?”

Makplong, atiku langsung lega rasane. Sajake Pak Supri percaya.

Fajar karo Barso sing entuk pitakon kui tambah mendelep. Bocah loro iku sakjane kanca akrabku ning kelas siji, nanging sayange loro-lorone terdegradasi menyang kelas 2C.  Terus saiki, bocah loro iku kok yo tegane nge-fitnah kancane dewe sing ora-ora.

“Anu pak, Slamet njih udud. Nanging mboten pas kala wingi dinten Setu”

“Lha?! terus kapan?”

“Rumiyen pak, pas enggal-enggal kelas setunggal. Bareng kaleh kulo lan Barso pas wangsul sekolahan”

“Iyo Met?!”

“Eeh? anu…” aku ora gage wangsuli pitakonan Pak Supri, soale aku dhewe yo wis rodo lali kedadean sing diomongke Fajar iku.

“Kayanipun njih Pak, tapi sampun setahun kepungkur Pak. Meniko ugi namung sakler kagem tiyang tiga. Kulo njih langsung watuk pas nyobi” Wangsulanku.

Nggamblangna apa sakjane kedaden udud djarum super muleh sekolah setahun kepungkur.

“Bar dinden niku, ngantos sakniki kula njih babar-blas mboten udud Pak” tambahku.

“Ohh ngono, berarti bener koe udud? ngakoni?”

“Eee… njih. Nanging sampun setahun kepungkur lho pak” wangsulku nego.

“Yo wis, soale koe yo ngaku udud, koe yo kudu dihukum”

“Tapi pak…” wangsulanku tambah melas.

“Ora tapi-tapian, koe yo kudu gundul!”

“Lah… mboten adil yen ngoten niku Pak, masak njih angsal hukuman, padahal sampun setahun lho” ujarku ngebela dewekan.

Kancaku loro sing tega ngadhulke ‘kriminal ringan’ jaman kepungkur babar-blas ora melu ngewangi. Ning batinne mbok menawa malah pada seneng.

“Yo wis ngene wae, merga kasusmu wis setaun kepungkur, aku kasih keringanan. Koe oleh cukur dewe, ning endi wae sak karepmu. Nanging kudu cepak, maksimal dawane sakcenti. Trus sesuk, laporan maneh mrene”

“Nanging pak…”

Durung rampung, Pak Supri wis motong ujarku.

“Wis kono, podho bali nyang kelas. Ojo lali, sesuk laporan mrene. Yen sesuk durung cukur cepak, kowe tak gundhuli pethak”. Anceme pak Supri. Medheni.

Makclep, aku gur iso pasrah. Kena vonis cukur gundul maksimal sakcenti. Jaman semana, cukur gundul iku kaya dene aib.

Bali saka ruang BP aku babar blas ora nyawang rayine bocah loro sing rambute gundul pethak kae. Mbuh, mbok menawa yen ora lagi ning sekolahan wis tak tantang gelut loro-lorone. Jaman semana meski awaku lumayan cilik, nanging ethes. Ana sing ngajak gelut, yo kene moro. Keroyokan yo wani, kakangku ana telu je.

Mulih sekolah, aku gage bali dewean. Biasane aku mulih bareng-bareng kancaku liya, Elis yen ora yo karo si-Fajar lan Barso. Tapi, kedadean dina iku kekancanku karo wong loro iku wis entek, ora ono sisane.

Tekan ngomah, aku langsung ganti klambi lan mangan awan. Ndilalah, Simbok tercinta dina iku lagi masak enak. Masak jangan paling aku senengi, yaiku oseng-oseng kulit mlinjo campur kulit sapi. Keluarga ning omah biasa nyebut iku oseng-oseng kapsul. Kepeneran, kanggo ngapsuli loro atiku menyang kanca akrabku dewe. Simbokku pancen simbok nomer siji sak donya. Sing iso ngerteni anake lanang tanpa kode-kodean.

Buyar mangan, aku gage nggoleki Bapak ning teras ngarep omah gede. Ramane lagi leyeh-leyeh karo ngerungoke langgam campursari ning radio jadul kesayangane.

“Pak, kulo badhe nyuwun cukur”

“Sik, mengko opo sesuk ae. Bapak lagi leyeh-leyeh iki”

“Mboten pak, kadhos sakniki”

“Walah bocah iki, yo wis golekno gunting karo sisir”

“Meniko..” wangsulanku cepet.

Sak durunge aku wis semepak alat-alat cukur. Bapak ncen biasa nyukur gundhul-gundhule anake. Keahlian nyukur iku, ngasi saiki kewaris menyang kabeh mas-masku, kacaba aku dhewekan. Nasib anak ragil. Ora duweni gundul sing gelem nggo latian nyukur.

“Arep dicukur kepiye?”

“Cepak, kados tentara Pak”

“Tenane?! tumben gelem cukur cepak…” wangsule Bapak heran tur seneng.

Soale ora pernah seumur-umur aku njaluk cukur cepak. Apa maneh, Bapak tipe wong tua sing oldschool -sing ora seneng yen anake duweni rambut gondrong.

Ora let setengah jam, gundulku maleh plonthos. Cepak sakcenti kui, kaya dene meh cukur gundul. Awak kuru kecampur gundul, yen dimat-matke wis kaya tuyul urip nduweni alis ireng.

Nanging, iki iseh mending ketimbang murid-murid sing kena cukur gundul peksa ning sekolahan. Ora mbentuk blas, kaya dene peyek kacang, pethak sak enggon-enggon.

Banjur, aku nyawang suwi rayiku dhewe ning pangilon. Pasrah.

“Njur sesuk, kepiye reaksine nduk Elis ndheloke model rambutku kaya ngene iki” batinku karo mbayangke rayi ayune nduk Elis.

Sing wektu saiki dheweke wis dhuweni anak siji karo tanggane sing juragan manuk puyuh. Pas wonge rabi mbiyen, sakjane entuk undangan, tapi aku ora moro. Lha piye maneh wis beda ati lan negara je. *duh*

Bersambung.

***

*Cerkak (cerita cekak) ini adalah cerpen perdana saya dalam bahasa Jawa. Saya menulis ini, gegara belum lama ini nemu blog yang rutin mempublikasikan cerpennya dalam bahasa Jawa, tapi dalam bahasa Jawa Timuran. Hal itu, mengingatkan saya pada hobi saya waktu kecil dulu yang rutin membaca cerkak, cerbung, alaming lelembut dan lain-lainnya dari majalah mingguan berbahasa Jawa -Panjebar Semangat. Majalah legendaris sejak jaman perjuangan, yang didirikan oleh Bung Tomo dan kayaknya tetap eksis hingga kini. Jujur, saya kangen dengan majalah satu ini. Yang mau baca versi online silahkan cek di sini.

**Teruntuk pembaca setia *halah* khususon yang aseli orang Solo/Jogja dan sekitarnya, harap dikoreksi tata bahasa saya ya. Yak, meski saya ini orang Jawa-Solo aseli, tapi nampaknya saya sudah terlalu lama tidak berbahasa Jawa dengan baik dan benar. Ya, buat persiapan aja, siapa tau calon morotua nanti ternyata orang Jawa tulen, kalaupun bukan ya Alhamdulillah lebih gampang *eh*. Krama inggil itu so damn angel!

Mohon koreksinya ya… untuk plot ceritanya lupakan saja, soalnya saya juga baru belajar nulis cerpen. 😀

Gambar ilustrasi dari sini

83 thoughts on “Cukur Gundul

 1. Yang ketangkep ceritanya cuma dipanggil ke ruang BP, kayaknya dihukum cukur rambut. Seleuwihna teu ngertos..tapi keren pisan euy bisa bikin cerpen bahasa daerah gini. Hehe

   • Punten mah artinya permisi Mas,bukan ‘maap’ hehe. Tapi banyak kata kata yang mirip Bahasa Sunda ya. Kayak ‘esuk’, di sunda jadi ‘isuk’, enggal, wae,jenenge kalau di sunda jadi ‘jeuneunganana’. Konon Sunda memang adiknya Jawa 🙂

   • Walah salah tho? soalnya itu familiar sih 😀

    Iya mbak katanya gitu, tapi banyak juga yang artinya berlawanan. Misal Dhahar di jawa sopan banget. sunda justru sebaliknya… 🙂

   • Nggak salah juga sih ..hehe.Apa ya, punten itu lebih ke permisi dan ungkapan kesungkanan. Susah jelasinnya hehe. Iya bener, ada beberapa kata yg sama tapi berlawanan artinya. Yang jelas menurut saya nasi liwet yg paling enak itu yg dijual di alun alun Solo dan Sukoharjo, di sekitaran Jakarta ngga ada nasi liwet yg rasanya pas (lha apa hubungannya) 😀

   • Apa ya, searching aja mbak. Kalau di Jogja jarang sih mbak, setahu saya cuma ada di daerah kota gedhe, kalau enggak di sate klathak pak pong di daerah imogiri, ada olahan mirip thengkleng… perjalanan dari stasiun tugu ke sate klathak sekitar 30 menit, buka sampe malem biasanya.

   • Nek krama sami.
    Pas moco cerpen niki aneh, ko mirip ngapak 😀

    Kulo malah mboten saged damel kados niki. Kaco bahasa jawane.

    Ngoko juga bingung, pke ngoko cm sama temen sekolah seangkatan :D. selebihnya krama tp campur2 hehe

   • Lha napa njih? kadosipun ngapak niku tebeh kaleh ngoko jawa biasa. Kula gadah rencang ngapak, yen diajak ngomong kathah mboten nyambunge malah podo ngakak 😀

 2. Keren menulis cerpen dalam bahasa Jawa. Minimal melancarkan lagi bahasa Jawa, 🙂
  Majalah Panjebar Semangat jos gandos, tetap setia dalam menyebar semangat.

 3. hahaha baca ini, aku yo dadi ngguyu2 dhewe. kesan lugunya itu kerasa sekali. apalagi kalimat Mba Elis sudah menikah dengan tetangganya yg juragan telor puyuh,duuuh ga kuat. persis seperti baca cerkak komedi di majalah bahasa jawa 😀

 4. Saya orang jawa asli tapi ngga ngerti bahasa jawa wkwk. Btw hukuman cukur juga sering dilakuin di pesantren saya dulu (ke santriwan tentunya), tapi dicukurnya ngga rapi :p

  • Kl saya sih cuma krama inggilnya yang sering kecampur2 😀

   Walah kl dipesantren kayaknya lebih kejam (baca: disiplin). Tapi, kl pesantren tradisional kayaknya malah bebasin ngerokok kan ya? soalnya banyak temen saya gitu…

   • Kromo inggil biasanya dipake siapa mas? Di lingkungan kraton aja atau sesepuh” jawa pakai juga buat bahasa sehari”?

    Iya lebih ‘kejam’ hehe, tapi malah jadi banyak santri yang berprinsip ‘aturan dibuat untuk dilanggar’ wkwk
    Pesantren tempat saya bukan yg tradisional, jadi saya ndak tahu. Kalau dengar cerita dari Bapak saya, santri” pesantren salaf (bukan salaf wahabi, ya) justru pada gondrong” rambutnya. Jadi mungkin boleh merokok :p

 5. Ahahaha, lama banget nggak baca cerita bahasa Jawa yg Jawa-nya ‘aneh’ kayak gini. Ternyata Solo-an toh. Kayak baca teks pelajaran bahasa Jawa jaman biyen 😀
  Tapi banyak yg saya baru ngeh kak. Kudu mbolan baleni ben ngerti. Agak bingung yg bagian akhir itu si neng Elis teh siapa? Terus yg udah nikan itu si neng Elis-nya?
  Ditunggu lanjutannya kak

 6. Nostalgia majalah Djoko Lodang mas 😀. Pripun rasane nulis ngge bahasa Jowo, kadosipun langkung susah tinimbang bahasa Indonesia. Hehe.

 7. lucuuuu, tapi bukan ceritanya kok, ceritanya aja ga ngerti hehe
  lucu aja denger diri sendiri baca tulisannya, kayak anak tk baru bisa baca, ga tau makhraj dan intonasi yg benernya gimana yg penting baca aja wkwk

 8. ya allah, nostalgia pelajaran boso jowo iki -__-
  ndobos iku soko yogya kan ya… ‘maeng’ itu artinya ‘mau’..??

  nyerah deh nek kon gawe full jowo koyo ngene…(-__-)/~
  eh, tapi mbiyenn wis pernah posting full jowo alus juga ding…satu thok thill..bar iku…matur nuwun…kulo nulis ngagem boso persatuan kemawon 😀

 9. Jadi malu saya ngaku-ngaku jawa tapi ga jago krama inggil.. tapi kalo cerpen perdana ini masih sanggup lah ya. Tapi tadi baru nyadar kalo udud itu rokok pas tokoh akunya bilang jadi batuk pas habis nyobain rokok. Ya nggak sih mas?

  • Sama mbak, banyak kosakata yang ilang. Efek kebanyakan merantau kayaknya…

   Iya mbak, udud kuwi ngerokok alias ngelepus alias nyepur alias mbako alias ngobong duit trus apa maneh ya… akeh sih sebutane 😀

 10. Aku ngguyu ngakak nganti awakku loro. Tak kiro mau sampean asli pinter gelut, wani keroyokan, siji lawan akeh. Jebule?? -,-‘

  Eh kui tapi nang tengah-tengah kok ana tembung ‘terdegradasi’?
  Ana tembung oldschool barang..
  Kui maksude piye 😛

 11. Kulo nggih jowo, ananging sampun ngalami akuturasi. Dadhi jowone kulo campur aduk. Di daerah rantau emang gini sih. Yang masih jelas jawanya itu yang pakai bahasa jawa ngapak. Ceritanya unik ya. Nggak melulu pake drama sekolahan ala FTV. wkwkwk

 12. Aku kok ngguya ngguyu dhewe maca cerkak iki mas. 😀
  Baca ini jadi tombo kangen kampung halaman, hehe.
  Kalau gambar ilustrasinya pake gambar bocah ABG Jawa plontos, pasti lebih dapet feelnya 😀

 13. Tiga tahun setengah merantau di Jawa tidak membuat saya paham sepenuhnya tulisan ini dan pusing. Bacanya ‘meraba2’ ini kira2 artinya apa. Tapi lucu bacanya, bikin ingat temen2 Jawa :3

 14. cukur gundul sih biasanya pada bayi. tapi saya juga pernah gundul saat dulu SMP karena kena hukuman. paling engga suka aku cukur gundul.hehehe
  gimana gitu diliat orang.hehe
  ulasan yang menarik dan kreatif ini.. top markotop…
  thanks yes…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s